EAS logo -->
Ajavahemikul 19.09.2023 – 18.03.2025 teostab Reval Kondiiter OÜ digipöörde projekti „Reval Kondiiter OÜ finants-, lao- ja tootmisprotsesside ning tarneahela automatiseerimine ja efektiivistamine digitaalsete tehnoloogiate rakendamise kaudu (20.1.01.23-0439)“, mille eesmärgiks on suurendada ettevõtte erinevate põhiprotsesside digitaliseeritust ja automatiseeritust, parandades andmete kvaliteeti, automatiseerides andmete liikumist erinevate protsessides ja tarkvaralistes lahendustes ning parendades tootmisprotsesside jälgitavust, planeeritavust ja hallatavust, eesmärgiga vähendada töötajate ajakulu ebamõistlikele tegevustele, suurendada tootmisvõimekust ning kasvatada ettevõtte tegevuse kaudu loodavat lisandväärtust.
Projekti tulemusel investeeritakse tuvastatudkitsaskohtade lahendamisse, mis hõlmab uudse äriklientide teenindamise keskkonna arendamist, ERP tarkvara ja selle erinevate moodulite juurutamist ning erinevate tarkvaraliste liidestuste ja integratsioonide loomist. Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest 101 573,50 eurose kaasrahastusega.
Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest 101 573,50 eurose kaasrahastusega.

Ole kursis!

reval kondiiter
FACEBOOKIS:

0